Změna režimu – PRODEJNA

Vážení zákazníci

Dovolujeme si Vás informovat o omezení provozu naší Prodejny .  Se změnou formy společnosti na příspěvkovou organizaci musí naše organizace provádět ekonomické analýzy samotné prodejny. Výsledky hospodaření samotné prodejny jsou bohužel dlouhodobě v záporných číslech. Záporné výsledky této činnosti jsou však dle zákona o příspěvkových organizacích nepřípustné. Proto jsme společně s Radou města rozhodli o změně režimu na sezónní prodej a předpokládáme že tímto způsobem ještě lze dostát zákonným parametrům hospodaření Prodejny, abychom nemuseli prodejnu uzavřít natrvalo. Rada města takto rozhodla na svém 5.Zasedání ze dne 27.2.2017. Prodejna bude v letošním roce provozována  do 30.6.2017. Zahájení nové sezóny bude 1.4.2018. Toto omezení se nevztahuje na příležitostné potřeby nebo zakázky většího rozsahu, které lze dojednat na místě nebo korespondenčně.

Děkujeme všem našim zákazníkům za přízeň a budeme se těšit na zahájení příští sezóny 2018. Dne 26.6.2017 Novotný Petr, ředitel společnosti.

Comments are closed.